0 Coşul meu
Cum cumpar Modalitati de plata Info Transport Discount Returnare produse Intrebari frecvente Despre noi Termeni si conditii Confidentialitate
Formular de contact
  • +4 0755 355 355 (RO)
  • +36 1 988 9988 (HU)
  • +39 069 480 4845 (IT)

StarShinerS S.R.L.

Str. Czaran Gyula Nr.5
410240 Oradea/Bihor
RO 23508416
J05/729/2008
Capital Social: 200 RON
A.N.S.P.D.C.P: 10834


Marca StarShinerS a fost publicata in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala nr. 4/2009. Nr. de marca atribuit 100020.


Showroom

vezi pe harta

Lotus Center, Oradea - Bihor

Politica de confidentialitate
S.C. StarShinerS S.R.L., denumită generic în cele ce urmează și StarShinerS, în calitate de autor, proprietar, administrator al website-ului starshiners.ro, respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezenta Politică de confidențialitate.

Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor și condițiilor de utilizare și politicii de confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră, cu privire la acestea și reprezintă întreaga ințelegere (contractul) dintre părti.

StarShinerS își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului StarShinerS.ro, precum și prezenta Politică de confidențialitate si Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, te rog să vizitezi periodic această secțiune pentru a verifica Termenii și condițiile pe care le-ai agreat să le respecți.

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru toate website-urile din domeniul StarShinerS și pentru care S.C. StarShinerS S.R.L. are calitatea de autor/proprietar/administrator. Toate aceste website-uri (așa cum există ele în prezent sau vor fi ulterior implementate) precum si website-ul StarShinerS.ro vor fi denumite generic, în mod individual sau colectiv, Site și/sau Site-uri în cele ce urmează.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, și cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

Definiții

a. date cu caracter personal - orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b. prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

c. stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

d. sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structura organizată de date cu caracter personal, accesibilă, potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

e. operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

f. terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

g. destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

h. date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

i. date de tip “business contact” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa email a unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele tip “business contact” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;

j. date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

Colectarea de date cu caracter personal

StarShinerS poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar.

Formularul de înregistrare prezentat pe site-ul www.StarShinerS.ro cere informații prin care puteti fi identificat sau prin care vă putem contacta, acestea fiind din categoria datelor de tip “business contact”.

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

•Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră.
•Pentru a livra servicii precum buletinele de știri, evenimentele sau produsele pe care le-ați cerut sau achiziționat.
•Pentru a ne ajuta să cream și sa publicăm conținutul cel mai relevant pentru dvs.
•Pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului.

StarShinerS colectează informații și le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesați în interiorul Site-urilor, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat. StarShinerS poate folosi în cadrul Site-urilor cookies, stocând temporar date cu caracter personal în următoarele scopuri:

•Pentru a îmbunătăți securitatea accesului.
•Pentru a îmbunătăți uzabilitatea și a vă furniza un serviciu cât mai bun.

În diferite secțiuni din Site, se găsesc linkuri pentru a ne trimite un mesaj email. Adresa dumneavoastră de email este folosită pentru a vă trimite un răspuns și mesajul dumneavoastră este reținut pentru referințe viitoare în cazul în care decideți sa ne contactați din nou. Adresa dumneavoastră de email și numele furnizat intră în categoria datelor tip “business contact”, iar StarShinerS le va putea utiliza, inclusiv în a le furniza unor terți, având acceptul dumneavoastră.

StarShinerS poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea la rigorile legii; (b) protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale StarShinerS și ale site-urilor sale web, sau (c) acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.

Atunci când suntem solicitați să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

StarShinerS nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terți.

Colectarea de date cu caracter personal pe Site-ul StarShinerS.ro.

Suplimentar față de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe Site-ul StarShinerS.ro implică:

Formularele de plată online prezentate dumneavoastră atunci când efectuați o tranzacție eCommerce pe unul din website-urile comercianților web care folosesc soluția StarShinerS vor trebui completate cu toate informațiile solicitate și marcate a fi obligatorii, inclusiv datele cu caracter personal.

Folosim datele cu caracter personal colectate pe Site-ul StarShinerS.ro în următoarele scopuri:

•facturării produselor/serviciilor comandate de către dumneavoastră;
•livrării acestora;

StarShinerS nu colectează date pentru plățile online. Plățile online sunt efectuate prin servicii de tip “third party” precum PayU și PayPal.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plătile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform prevederilor Legii 677/2001, către instituțiile abilitate.

Prin continuarea tranzacției eCommerce prin intermediul Site-ului StarShinerS.ro vă exprimați expres consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență informatizat de către S.C. StarShinerS S.R.L., în calitatea acestuia de operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu numărul 10834.

S.C. StarShinerS S.R.L. garantează respectarea drepturilor conferite de Legea nr.677/2001. Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul unei simple cereri scrise ce va fi trimisă prin email la adresa info@starshiners.ro.

La adresa de mail info@starshiners.ro, utilizatorul poate solicita informaţii detaliate privind datele preluate, stocate şi procesate de către StarShiners.ro, poate solicita, în mod gratuit, modificarea sau rectificarea acestora, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor preluate, stocate şi procesate de către StarShiners.ro. Acest drept al utilizatorului este permanent şi poate fi exercitat oricând printr-o cerere adresată StarShiners.ro la adresa de mail info@starshiners.ro

În situatia în care utilizatorul se consideră prejudiciat din cauza preluării, stocării sau procesării datelor sale personale de către StarShiners.ro sau este nemulţumit de modalitatea în care StarShiners.ro a gestionat o cerere a sa privind aceste date, el se poate adresa instanţei, conform dispoziţiilor legale în materie.

Drepturile utilizatorilor

•dreptul la informare (operatorul este obligat să încunoştinţeze persoana vizată cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal);
•dreptul de acces la date (inclusiv procedura exactă de urmat, adresa de e-mail folosită);
•dreptul de intervenție asupra datelor (inclusiv procedura sau posibilitatea de remediere prevăzută în site);
•orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
•dreptul de opoziţie (persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări);
•dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate;
•dreptul de a se adresa justiţiei

Utilizarea datelor statistice și datelor anonime

StarShinerS poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în următoarele scopuri:

•realizării de analize/rapoarte;
•realizării de informări;
•publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite de către StarShinerS

Securitatea datelor colectate

StarShinerS utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare.

Serverele pe care Site-urile sunt găzduite sunt protejate de acces fizic și la distanta limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punctul de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware și software utilizată de către soluția StartShinerS este, periodic, analizată din punctul de vedere al securității.

Legături externe

Site-urile pot conține legături spre alte website-uri, in afara controlului StarShinerS, website-uri care credem că le veți găsi utile. Dacă accesați aceste linkuri, veți accesa/vizita website-uri care pot avea o politică de confidențialitate diferită de StarShinerS

Minori

StarShinerS nu vinde produse și/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. StarShinerS poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziționate de către un adult. Dacă sunteți minor și accesați un Site, o puteți face doar dacă sunteți sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

Impunerea acestei Politici de Confidențialitate

Dacă aveți întrebări legate Politica de Confidențialitate sau doriți să fiți informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către StarShinerS și care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactați.

Termeni și condiții de utilizare

Va rugăm să accesați și secțiunea Termeni și condișii de utilizare care se aplică, de asemene, accesului/vizitei dumneavoastră pe Site.

Legislație

Politica de confidențialitate se supune legislației române. În caz de litigiu, se va încerca, mai întâi, o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul S.C. StarShinerS S.R.L.. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere amiabilă în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecatorească din raza teritorial-administrativă unde se găsește sediul S.C. StarShinerS S.R.L..

S.C. StarShinerS S.R.L.
Str. Czaran Gyula Nr.5
410240 Oradea/Bihor
RO 23508416
J05/729/2008
Capital Social: 200 RON
A.N.S.P.D.C.P: 10834În funcție de ocazieTinute Speciale de DragobeteNouColectia Primavara VaraNouRochii de nuntaNouRomanian Fashion BloggersArticole sportHaine de ocazieHaine CasualHaine Marimi MariHaine cu croi lejerHaine officeBroderii in voga!
Categorii A-ZAccesoriiBlănuriBlugiBluzeBodyBotine de pieleCamasiCardiganeCizme cu platformaCizme de pieleCizme fara tocColantiColanti cu imprimeuColanti negriCorseteCostume damăCostume de baieDresuri damaFusteGeciGenti damaGhete de pieleHanoraceIncaltamintePaltoanePantaloniPantaloni scurtiPantofi cu platformaPantofi de pielePantofi Peep toePantofi stilettoPantofi WedgePulovereRochiiRucsacuriSacouriSalopeteSalopete cu croi mulatSeturi din 2 pieseSlipuri de baieSutiene de baieTopuriTopuri gen maieuTrenciuriTrenciuri colorateTricouriVeste
BranduriStarShinerSNouLaDonnaPrettyGirlFofyArtistaTop SecretNouAna RaduSherri HillCosita LindaMissQOcassionKunertAdidas
PromotiiCele mai vânduteDin nou în stocCum cumpărContact